Прави разлог зашто је Џон Хам урадио 'Деверуше' и зашто су се његови агенти копрцали

Јон Хаам је учинио 'Деверушама' као услугу, пристао на договор пре него што је уопште постојао сценарио.