Бам Маргера прекида комуникацију са родитељима, поново напушта рехабилитацију

Бам Маргера је напустио рехабилитацију и убрзо затим (поново) виђен у бару.