Интернет омамљен навиком Древ Барриморе да једе пицу

Дру Баримор једе пицу другачије, а Интернет то не осећа.